L. O'Lord

Mama šta ima jesti? - Govana! Šta pitaš stalno, ulazi i jedi šta ima da ima.

(Source: rocsass, via apoq)

failnation:

Me too, kid. Me too.http://failnation.tumblr.com
failnation:

Uncontactedhttp://failnation.tumblr.com
failnation:

Googled creepy dolls, found this.http://failnation.tumblr.com
trendgraphy:

October Ride by Chris RushingTwitter || Source
SEXY